2021. március 3. | Egyéb | olvasók: 68

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

Nekünk bevált webáruház „Blogszülinap” című nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék“) szervezője önkéntes alapon Fekete Imola egyéni vállalkozó (Cím: 2000 Szentendre, Egres út 9/1., Adószám: ) a továbbiakban a: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: “Adatkezelő“, „Lebonyolító”) végzi.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos“), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat“), valamint a Facebook, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá

· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

3. A Játékban több különálló játékfelhívó poszt jelenik meg a Nekünk bevált Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/nekunkbevalt; https://www.instagram.com/nekunkbevalttovábbiakban „Facebook oldalán”.

A játék teljes időtartama: 2021.03.05-tól 2021.03.12-ig

4. A Játék menete

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos előtte megrendelést adjon le a www.shop.nekünkbevalt.hu oldalon. Tehát a nyereményjáték a Webshop vásárlóinak szól. Nyolc napon keresztül napi egy nyeremény kerül kisorsolásra azok között, akik aznap megrendeltek legalább egy Nekünk bevált című könyvet. A megrendelés teljesítését a Játékosok az adott Facebook–poszt alatt kommentben jelzik Szervezőnek. Ezáltal bekerülnek az aznapi sorsolásba.

A játékosoknak lehetőségük van, hogy megosszák a nyereményjátékot ismerőseikkel. A megosztás és az ismerősök megjelölése azonban nem feltétele a játékban való részvételnek!

A sorsoláson egy véletlen számgenerátorral kerül kiválasztásra egy játékos, aki a nyereményre jogosult lesz.

A nyertes az alábbi nyereményre lesz jogosult az alábbi napokon:

2021.03.05. Illegal Visual design táska

2021.03.06. Hope Podz tisztítószer csomag

2021.03.07. MAPED filctoll készlet

2021.03.08. Pearl and Jewellery nyaklánc

2021.03.09. „Az önismeret G-pontja” könyv

2021.03.10. Piggily tásasjáték

2021.03.11. Colo BB-krém

2021.03.12. Zsanettkincses nyaklánc és fülbevaló

Sorsolás időpontja: 2021.03.06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja alatt és önálló posztban 3 napon belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül. A Lebonyolító tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment/Üzenet kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 5 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és új nyertes választása lesz esedékes.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.

8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és

8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Szentendre, 2021.03.03.

Fekete Imola

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

×

eDM (elektronikus direkt marketing) fogalma:

Minden olyan blogértesítő, e-mail, tájékoztatás stb., ami tartalmazza a blog nevét, megjelölését, tevékenységét.